Op de Kopwerkbasisscholen De Regenboog uit Stroet en De Wegwijzer uit Schagen zijn zonnepanelen geplaatst, wat het totaal aantal scholen met zonnepanelen brengt op 10. Samen met de gemeente Schagen heeft Kopwerk dit project gefinancierd. Naast de zonnepanelen zijn de scholen ook voorzien van een Narrow Casting systeem dat de opbrengsten op een kindvriendelijke wijze projecteert op een beeldscherm in de hal. Zo kunnen kinderen, leerkrachten en ouders zien wat de energiebesparing is en een vertaalslag maken naar hun onderwijs over duurzaamheid en energie. 

Trots presenteerden beide scholen hun nieuwe aanwinst met een viering waar twee wethouders van de gemeente Schagen bij aanwezig waren. Bij de Regenboog was wethouder Blonk aanwezig en bij De Wegwijzer wethouder Beemsterboer. Laatstgenoemde gaat ook terug komen om een gastles te verzorgen op De Wegwijzer, want beide scholen grijpen de gelegenheid aan om de plaatsING van de zonnepanelen te koppelen aan een thema over duurzaamheid en energie.

kopwerk dankt de gemeente Schagen voor hun bijdrage in het realiseren van dit mooie project en feliciteert beide scholen. Een stap om onze verantwoordelijkheid, om goed te zorgen voor de wereld waarin we leven, in de praktijk te brengen. Nu verder uitdragen. Een mooie uitdaging.