zonnestroomNegen Kopwerkscholen wekken sinds juni 2012 zelf zonne-energie op. Twee scholen zijn daar in 2015 bijgekomen. Wij willen als scholen en stichting onze verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van onze leerlingen. Daar is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van. Het gaat ons niet alleen om die zonnepanelen op het dak, maar vooral om wat we overbrengen naar de kinderen.
Het project is geboren uit een initiatief van de provincie Noord-Holland, die in 2011 subsidie gaf voor zonnepanelen op scholen om duurzame energieopwekking te stimuleren. Stichting Kopwerk meldde hiervoor achttien van haar scholen aan. Uiteindelijk kreeg Kopwerk voor negen scholen subsidie. Sinds juni 2012 liggen op deze scholen veertien zonnepanelen, die nu al ruim twee jaar energie opwekken. Onderstaand de feestelijke ingebruiknemening van de zonnepanelen op Het Baken in het bijzijn van de gedeputeerde van Provinciale Saten.