kinderen14Wij ervaren de verschillen tussen kinderen als waardevol. In het schoolleven werkt deze inspiratie door in de omgang met elkaar, het zijn van een voorbeeld en in verhalen en in vieringen.
In het onderwijs staan daarom o.a. waarden centraal als verantwoordelijkheid, openheid, gerechtigheid, zorg en aandacht voor jezelf en voor elkaar, geborgenheid en dienstbaarheid en ontplooiing in de school als gemeenschap. Zo zullen we ieder kind uitdagen zich persoonlijk te ontwikkelen en tegelijkertijd aandacht te houden voor ’het samen’.

School en ouders kunnen elkaar bij dit alles aanvullen en versterken. We vinden de betrokkenheid van ouders dan ook erg belangrijk.
Hierdoor heeft elke school haar eigen karakter en maakt haar eigen keuzes. Daarom is 'identiteit' meer dan het levensbeschouwelijk deel; we spreken van een 'school-brede identiteit'.