De Eben Haëzerschool heeft in samenwerking met stichting Present een uitje georganiseerd voor de peuters van het AZC. Kinderen uit groep 5-6 en groep 2 gingen samen met de peuters van het AZC en hun ouders naar de Helderse Vallei. Elke leerling uit groep 5-6 kreeg een peuter en een kleuter onder zijn hoede. "Het leukste vonden we dat we voor een peuter mochten zorgen", vertellen Steffi en Beau uit groep 5-6. Samen spelen, naar de kinderboerderij en een pannenkoek eten als afsluiting. Het was een gezellig uitje en een mooie ontmoeting. Voor de leerlingen tevens een les in goed burgerschap: verantwoordelijkheid dragen en omzien naar de ander.

AZC Eben Haezer