Woensdag 18 maart kwamen alle medewerkers van Stichting Kopwerk weer samen voor de jaarlijkse studiedag. Dit jaar stond die in het teken van het strategisch beleid. 's Morgens kwamen de teams bij elkaar op de scholen en 's middags gezamenlijk in de kas van firma Barendse in Agriport. Onderstaand het filmpje dat de aanzet was om met elkaar in gesprek te gaan.