Klik hier voor een impressie van de Kopwerkstudiedag 2016, een filmfestival om te reflecteren, geïnspireerd te worden en bezinning over onze opbrengsten. 

Alle scholen van Kopwerk en Schooltij hebben van Stichting Kopwerk een set van 3 boeken gekregen voor in de schoolbibliotheek:

Van Janusz Korczak:

  • Hoe houd je van een kind
  • Het recht van een kind op respect

Van Arie de Bruin

  • Gedichtenbundel 'Je moet toch wat als je klein bent'

 

Een heus schoolorkest, dat is wat ze hebben op Kopwerkbasisschool De Ark te Schagen. Door een gift van Raboton wordt het voor Schagens Harmonie mogelijk om blaasinstrumenten aan te schaffen voor dit mooie muziekproject 'Blazen in Schagen'. Een mooie ontwikkeling, met dank aan de gulle gift van Raboton.

Schoolorkest

Het lijkt me een goede keuze, om ze, van het geld dat ik van Kopwerk heb gekregen, ....... lees hier het hele verslag 'Keuzes maken' en/of bekijk hier de bijbehorende foto's.

Ineke in Uganda

De kinderen van de Idenburgschool te Andijk willen graag een nieuw schoolplein, omdat het oude plein nogal gedateerd is. Schoolplein14 van de Johan Cruyff Foundation betaalt een deel, de Rabobank en het Oranjefonds dragen bij, maar dan blijft een bedrag van € 6000 over. De komdende tijd gaan kinderen, ouders en team hard aan het werk om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Wil je ook bijdragen? Ga dan naar het crowdfundingsplatform www.hetluktons.nl. Kopwerk wenst de Idenburgschool veel succes.

Lees hier de februari 2016 editie van de KopKrant van het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland, met diverse interessante artikelen:

  • Verslag PO/VO dag
  • PO eb VO aan asielzoekers en nieuwkomers
  • Hoogbegaafdheid: een uitdaging voor het VO
  • Project 'Groep 9' slaat brug tussen PO en VO
  • Passend onderwijs is geloven in ontwikkeling
  • Samenwerkingsverband intensiveert samenwerking leerplichtambtenaar
  • Softwareprogramma 'Sprint' ondersteunt kinderen met dyslexie